Jurist via ditt fackförbund? Så går det till!

Klassiska situationer där du som arbetstagare kan behöva en jurist.
Juridisk hjälp är inte bara för den som hamnat i konflikten med chefen – det är även värdefullt när du som säljare behöver hjälp att tolka ett anställningsavtal eller bara vill veta om du har rätt eller fel i en sakfråga.

I denna guiden får du veta hur du kan få hjälp när:

- Din arbetsgivare börjar kräva nya saker som inte ingår i ditt ursprungliga avtal.
- Du ska skriva på ett anställningsavtal och undrar vilken typ av rörlig lön du ska ha.
- När du misstänker att chefen gjort ett misstag men inte är helt säker på din sak.

Ladda ner guiden här!