Hälsa

Sömn för prestation – Boken SLEEP

2022/03/30 • Emanuel Nilsson

Han föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin egen utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Jag har skrivit om sömn innan här, den som sover tillräckligt lever friskast och längst. Men viktiga ämnen tål att repeteras från lite olika perspektiv. Denna gången med utgångspunkt i boken SLEEP skriven av Nick Littlehales.

Nick är mer fokuserad på optimal sömn för prestation och jobbar mycket med elitidrottare. Han har några viktiga adderande insikter.

En viktig poäng i boken är att ta bort stressen över att inte få tillräckligt med sömn under natten. Istället för att förlita sig enbart på nattsömnen så förespråkas det att se hela dagen som en möjlighet till återhämtning.

Vi sover i cykler om ca 90 minuter. Det är enligt Nick viktigare att få jämna cykler än just exempelvis 8 timmar. För att få bort allvaret när det gäller att få all återhämtning via nattsömnen kan man se till så man får tillräckligt med 90-minuterscykler per dygn och per vecka istället.

De cykler man inte får på natten kan man kompensera med en powernap på dagen. De tidpunkter som passar vår inre sömnklocka och dygnsrytm bäst och därför sällan förstör nattsömnen är kl 13-15 och 17-19. Det tidiga powernap-fönstret kan antingen inrymma en hel 90-minuterscykel, alternativ en med vanlig powernap på 30 minuter. Det senare tidsintervallet ska man undvika en hel 90-minuterscykel utan bara sova 30 minuter eftersom det kan påverka nattsömnen.

Detta är det mest värdefulla jag tog med mig från boken, men jag rekommenderar att läsa den i sin helhet för den som vill få ännu mer input på ämnet.

Det går alltså sova sig till bättre välmående, hälsa och prestation. Det krävs bara lite rutin.