Kundmötet

Skilj på viktigt och brådskande

2022/03/30 • Emanuel Nilsson

Han föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin egen utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Jag gillar detta citatet: 

What Is Important Is Seldom Urgent and What Is Urgent Is Seldom Important
– S. President Dwight D. Eisenhower 

Inte bara för att det låter bra. Utan för att jag upplever att det verkligen stämmer in väldigt bra på verkligheten. Det ger en motvikt till det stressiga i att göra så mycket som möjligt och att göra saker snabbt.

Utan reflektion kan vi vara helt uppslukade i allt som är bråttom men som kanske inte är särskilt viktigt alls. Det kan till och med göra att vi skjuter upp saker som är viktiga bara för att de inte pockar på vår uppmärksamhet.

I dagens samhälle kan exempelvis epost, ständiga möten och inkommande telefonsamtal eller notiser från olika appar uppehålla oss utan avbrott. Det ger en känsla av brådska och något man vill beta av för att komma vidare.

Samtidigt som det är en återkoppling till en viktig men inte så högljudd kund, eller annat som inte är så brådskande och som därför hela tiden skjuts upp.

Givetvis är det en balansgång och i många arbeten behöver man få gjort även det som inte är lika viktigt. Men ökad medvetenhet kring detta tycker jag ska avgöra i vilken ordning vi gör våra uppgifter och även med vilken kvalitet vi behöver lägga.

Det kan vara bra att ta en stund och kategorisera vad man fyller sina dagar med så man inte hela tiden gör brådskande – icke viktiga saker. Vi är redan bra på att skjuta på icke viktiga – icke brådskande saker och det kan vi fortsätta med.

Viktigast av allt är att få loss mer tid till viktiga – icke brådskande saker för det är oftast det bästa långsiktigt. För då har man tid och energi att hantera viktiga – brådskande saker också när de dyker upp.

Jag är övertygad om att detta är ett bra sätt både för att prestera och må bra.