Tvingad till nya arbetsuppgifter – Är det okej?

2018/04/18

Chefen vill göra en förändring i din nuvarande arbetssituation och du är osäker på om du har rätt att säga nej eller inte. Vart går egentligen gränserna för hur mycket chefen får begära av dig som arbetstagare? Och kan du bli tvingad till nya arbetsuppgifer?

Nya ansvarsområden på jobbet

Det kan vara klurigt att veta när man har rätt att säga nej till en ny arbetsuppgift. Att våga ta sig an nya utmaningar är en viktig del av livet och nödvändigt för att vi ska utvecklas som människor. En ny yrkesroll och nya ansvarsområden på jobbet upplevs i de flesta fall som något positivt. Men det finns vissa gränser för hur mycket nya saker din arbetsgivare får begära av dig. Innebär förändringen försämrad lön eller nya arbetsuppgifter som inte har en naturlig koppling till din befattning? Då har det kanske inte gått helt rätt till.

Ett vanligt exempel är när chefen vill ge en medarbetare nya uppgifter i samband med att en annan kollega avslutat sin anställning. När ett företag är underbemannat får ofta någon eller några personer ta på sig extra arbetsuppgifter tills en ny rekrytering gjorts. Men! Det är viktigt att understryka att detta är helt acceptabelt om det gäller under en begränsad period och inte orsakar orealistiska arbetsbördor. Alla personer på en arbetsplats behöver vara öppna för att hoppa in och hjälpa varandra vid behov, men det får aldrig gå överstyr. Att en person tar över en hel extra tjänst och jobbar 200 % på obestämd tid är till exempel inte okej. Har du hamnat i den situationen? Säg ifrån!

Att komma överens skriftligt

En viktig sak att tänka på när chefen vill göra förändringar i din anställning är att aldrig lita på muntliga avtal – se alltid till att få villkoren på papper. Det är lätt att hamna i en situation där det blir “avtal genom handlande”. Du som arbetstagare vill vara till lags och tar dig an nya arbetsuppgifter i tron om att det är ett temporärt upplägg, men eftersom det inte skrivits något avtal finns det inte heller någon tidsbegränsning. Genom handlingen sluter du ett tyst avtal med chefen om att förändringen är okej. När du så småningom vill sluta med de nya arbetsuppgifterna kan chefen inte förstå varför – hade ni inte en överenskommelse?

Att tänka på när chefen kräver saker som inte ingår i avtalet:

  • Ställ dig frågan – kommer förändringen utveckla mig eller bidra till negativa konsekvenser som sämre lön?
  • Kom överens skriftligt, inte muntligt!
  • Sätt en tidsbegränsning för de nya uppgifterna om de inte ska vara permanenta.
  • Worst case scenario? Att säga nej till något som arbetsgivaren har rätt att beordra dig till kan göra dig skyldig till arbetsvägran vilket är grund för avsked. Be om hjälp om du är tveksam på vad din chef har rätt att begära av dig, ett kort samtal med en kunnig jurist kan räcka för att reda ut frågetecken.

Om detta händer dig kan det vara skönt att veta att hjälp finns att få. Är du osäker på om du har rätt att säga nej om du blir tvingad till nya arbetsuppifter? Tveka inte att slänga iväg en fråga.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.