Planering

Korrigering viktigare än startpunkt

2022/03/29 • Emanuel Nilsson

Han föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin egen utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Vi överskattar ofta vikten av att ha en genomtänkt startpunkt att utgå ifrån och underskattar vikten av ständiga systematiska korrigeringar. Faktum är att planer stämmer väldigt sällan ner till mindre detaljer, det tror jag de flesta kan hålla med om.

Planer är inte värda så mycket men processen att planera är värd enormt mycket. Men inte en strikt plan som inte kan ändras utan en flexibel plan där omvärderingar och nyplanering är en del i processen, inte ett misslyckande. Ju mer komplicerad världen blir desto mindre spelar startpunkten roll. Vi behöver istället ständigt vara alerta och öppna.

Det ställer mer krav på individen än förut och självledarskap blir allt viktigare oavsett vilket område det handlar om. Ta återhämtning som exempel, förr fick man ett avbrott när man gick från telefonen på jobbet som bara kunde besvaras på plats, eller när man väntade på ett vanligt brev. Nu krävs det mer planering, disciplin och impulskontroll från varje individ för att få till en hållbar situation. Det finns inget enkelt facit, det är ingen rigid plan som går att följa till minsta detalj. Det handlar om att öva upp förmågan att planera och framförallt om att vara öppen för att planera om när det behövs.