Karriär

Impulskontroll som framgångsfaktor

2022/03/30 • Emanuel Nilsson

Han föreläser om sina konstruktiva insikter och lärdomar från sin egen utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra.

Att kunna välja vilka impulser vi ska agera på eller ej kan vara svårt och energikrävande, men så viktigt. Det är lika viktigt att dämpa vissa impulser som att veta vilka som ska få friare spelrum. Det ger utrymme att välja vad man vill ha mer av i sitt liv eller vad man vill ha mindre av. Att helt enkelt slippa vara ett offer för sina negativa impulser.

Det finns tillstånd där man nästan helt saknar impulskontroll och där krävs det givetvis mer omfattande behandling. Men ofta är det vardagliga situationer där vi skulle kunna agera annorlunda. Om vi bara blev mer närvarande när våra impulser uppstår och ser i vilket ögonblick vi kan välja att agera eller inte agera, då tar vi ett litet steg till mer impulskontroll.

Lär vi oss dessutom att inte ta våra impulser på så stort allvar så har vi kommit extremt långt. Istället för att agera med full kraft kan vi med nyfikenhet observera hur impulsen blir en tanke som blir en känsla som blir fysiska förnimmelser. Då skapar vi en distans till både tankar och känslor som ger oss mer kontroll.

Kanske gör det att vi slipper höja vårt blodtryck i trafiken i onödan. Slipper bli arga på vår omgivning i onödan och att vi kan stoppa andra skeenden som skulle skapa oss mer frustration och negativa konsekvenser om vi agerade än om vi kunna avvärja en handling.

Vi kan också använda vår impulskontroll för att få viktiga saker gjorda även om impulsen säger att det är tråkigt och jobbigt just i stunden.

Det finns studier på barn där vissa kunnat avstå en liten belöning mot en större belöning efter en kort stund och andra inte. I vuxen ålder har de som behärskat impulskontroll högre inkomst, bättre hälsa, högre utbildning mm. Det brukar kallas Marshmallowexperimentet och har gjorts i flera omgångar med liknande resultat. Det visar på vikten av tålamod, uthållighet och impulskontroll för att utveckla flera olika områden i livet.