Skriftlig varning

Fråga:

Kan jag vägra skriva på skriftlig varning?

Jag blev i förra veckan kallad till min arbetsgivare som då tilldelade mig en skriftlig varning för att jag skulle ha misskött mitt arbete. Han hade fått klagomål från ett antal kunder angående mitt sätt att bemöta dem. Därtill var han missnöjd med mina försäljningsresultat. Han insisterade på att jag skulle skriva på varningen, något som jag dock vägrade då jag inte anser att påståendena är riktiga. Kan jag vägra skriva på skriftlig varning på jobbet?

Svar

Jag utgår först ifrån att denna skriftliga varning föregåtts av att arbetsgivaren tidigare muntligt påtalat dessa påståenden och att du då getts tillfälle att kommentera detta.

En skriftlig varning kan för arbetsgivaren vara ett viktigt dokument och ett led inför en eventuell kommande uppsägning på grund av personliga skäl. Att »skriva på« en erinran innebär enbart en bekräftelse på att du mottagit handlingen, således inget accepterande av vad som sägs i dokumentet. Det kan jämföras med att du med din namnteckning löser ut ett rekommenderat brev.

Du kan således inte vägra skriva på skriftlig varning, men i nära anslutning till denna bör arbetsgivaren föra fram dina synpunkter och bemöta de påståenden som du anser vara felaktiga. Det kan nämligen vara värdefullt för dig att ha det dokumenterat vid en eventuell framtida uppsägningstvist.