Karriär

Erinran och varning

2024/05/28

Att få en erinran eller varning på arbetsplatsen kan skapa oro och frågor om vad det innebär för anställningen. Här reder vi ut begreppen, beskriver olika typer av varningar, och förklarar vad du kan göra om du anser att en erinran är felaktig.

Vad betyder erinran?

En erinran betyder att du får en formell men formlös tillrättavisning från arbetsgivaren, som syftar till att informera dig om att ett visst beteende eller en viss prestation inte är acceptabel och behöver förändras. Du kan få en muntlig eller skriftlig varning, och den kvitteras ofta av arbetstagaren för att bekräfta mottagandet av informationen.

Olika typer av varningar från arbetsgivaren

Den första typen av varning innebär att arbetsgivaren genomför disciplinära påföljder eller delar ut bestraffningar. Dessa kan innebära åtgärder som löneavdrag, avstängning eller en formell varning. En sådan erinran får inte utfärdas utan rättslig grund. Den måste ha stöd i lag eller avtal och förhandlas enligt medbestämmandelagen (MBL) innan den delas ut. I vissa kollektivavtal finns särskilda regler om disciplinära påföljder.

Skriftlig erinran vid upprepad misskötsamhet

Den andra typen av varning innebär att arbetsgivaren informerar arbetstagaren om att denne tänker vidta åtgärder om inte beteendet förändras. Denna typ av erinran ges ofta skriftligt men utan att innebära omedelbara disciplinära åtgärder. Det är ett sätt för arbetsgivaren att tydligt kommunicera att förbättringar måste ske för att undvika framtida konsekvenser.

Om du får en felaktig erinran

Om du anser att en erinran du fått en felaktig erinran, är det viktigt att du agerar snabbt. Börja med att begära ett möte med din chef för att diskutera innehållet i erinran. Be om konkreta exempel på vad du anses ha gjort fel och förklara din syn på saken.

Om det fortfarande råder oenighet, kan du vända dig till oss på Säljarnas. Som medlem hos oss får du tillgång till professionell juridisk rådgivning. Vi hjälper dig att navigera genom situationen för att säkerställa att dina rättigheter som arbetstagare skyddas.

Kan man vägra skriva på skriftlig varning?

Du kan inte vägra skriva på en skriftlig varning, men arbetsgivaren bör samtidigt lyssna på dina synpunkter och bemöta eventuella felaktiga påståenden som du påpekar.

En skriftlig varning kan vara ett viktigt steg för arbetsgivaren, särskilt inför en eventuell uppsägning av personliga skäl. Att skriva under en varning innebär endast att du bekräftar mottagandet av dokumentet, inte att du accepterar innehållet. Det kan liknas vid att du kvitterar ett rekommenderat brev med din signatur.