Behovsanalys – 5 tips för lyckat sälj

En bra behovsanalys är en förutsättning för att du ska lyckas matcha ditt erbjudande så bra som möjligt.

Du vill få en så bra bild som möjligt av vad kunden vill ha, vilka utmaningar och behov de står inför för att kunna se om och hur du kan lösa det.

- Kvalificering
- Frågor och följdfrågor
- Nu-då-sen-metoden

Ladda ner guiden här!