Behovsanalys försäljning

En behovsanalys är en process som syftar till att identifiera och analysera behoven hos en individ, grupp eller organisation. En bra behovsanalys vid försäljning är en förutsättning för att du ska lyckas matcha ditt erbjudande så bra som möjligt.

Du vill få en så bra bild som möjligt av vad kunden vill ha, vilka utmaningar och behov de står inför för att kunna se om och hur du kan lösa det.


- Kvalificering
- Frågor och följdfrågor
- Nu-då-sen-metoden

Hur gör man en behovsanalys? Läs mer i vår guide nedan.

Ladda ner guiden här!