Hur mycket övertid får man ha per månad?

Fråga:

Hur mycket övertid får man egentligen arbeta per månad? Gäller olika regler i lagar och avtal?

Svar

Enligt arbetstidslagen får övertid tas ut med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Tillämpas kollektivavtal på arbetsplatsen kan viss avvikelse få göras.