Hur mycket övertid får man jobba?

Fråga:

Övertid per månad

Hur mycket övertid får man jobba per månad? Gäller olika regler i lagar och avtal?

Svar

Hur mycket övertid man får jobba per månad regleras av arbetstidslagen. Enligt lag får övertid tas ut med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Tillämpas kollektivavtal på arbetsplatsen kan viss avvikelse få göras.