Beordrad övertid – Ersättning

Fråga:

Har jag rätt till övertidsersättning vid beordrad övertid?

Min arbetsgivare beordrade övertid utöver ordinarie arbetstid. Detta för att slutföra ett extra arbete. Jag erhöll inte någon ersättning eller övrig kompensation för detta. I mitt anställningsavtal från 1990 har jag ej rätt till övertidsersättning. Gjorde arbetsgivaren rätt? Hur många timmar kan han i så fall beordra detta/år?

Svar

Säljare har normalt inte rätt till övertidsersättning vid beordrad övertid. Om man beordras till speciella uppgifter under icke normal arbetstid bör man dock komma fram till antingen extra dagar eller kontant ersättning som kompensation. Jag tänker då bl.a på mässor, konferenser. utbildning etc. Totala antalet tillåtna övertidstimmar enligt arbetstidslagen är 200 per år.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.