Hur ersätts egen bil i tjänsten?

Fråga:

Jag undrar om det finns några generella normer för hur mycket arbetsgivaren bör betala för att använda privatbil i tjänsten? Min egen ”gallupundersökning” säger att det varierar mellan 4 000–7 000 kronor fast samt milersättning.

Svar

Det finns i och för sig inga generella normer för hur mycket arbetsgivaren ska ersätta den anställde. En vanlig ersättningsnivå är 25-35 kronor milen, varav 18,50 kronor/mil är skattefritt.

Vi rekommenderar att den överskjutande delen (det som är skattepliktigt) ersätts med ett fast månadsbelopp, eftersom det kostar att ha bil även om den av olika anledningar står stilla.

Som bekant består de tunga kostnadsdelarna av värdeminskning och kapitalinvestering. Om du exempelvis kör 4 000 mil i tjänsten kan en rimlig ersättning, förutom 18.50 kronor milen, vara cirka 5 000 – 6 000 kronor per månad.