Ersättning – Egen bil i tjänsten

Fråga:

Hur ersätts egen bil i tjänsten?

Jag undrar om det finns några generella normer för hur mycket arbetsgivaren bör betala för att använda privat bil i tjänsten? Min egen ”gallupundersökning” säger att det varierar mellan 4 000–7 000 kronor fast samt milersättning för egen bil i tjänsten.

Svar

Det inga generella normer för hur det fungerar med ersättning för egen bil i tjänsten. En vanlig ersättningsnivå är 25–35 kronor milen, varav 18,50 kronor/mil är skattefritt.

Vi rekommenderar att den överskjutande delen (det som är skattepliktigt) ersätts med ett fast månadsbelopp, eftersom det kostar att ha bil – även om den av olika anledningar står stilla.

Som bekant består de tunga kostnadsdelarna av värdeminskning och kapitalinvestering. Om du exempelvis kör 4 000 mil i tjänsten kan en rimlig ersättning, förutom 18.50 kronor milen, vara cirka 5 000 – 6 000 kronor per månad.