Trender

Trendspanaren Peter Siljerud – företagens framtidsguide!

2022/12/21 • Karin Urbina Rutström

Trenderna förändras hela tiden i Sverige och resten av världen. För organisationer och företag gäller det att ligga snäppet före. - Det är de vägval vi gör idag som bestämmer vilka positioner vi kommer att få i framtiden, säger Peter Siljerud, trendspanare, omvärldsanalytiker och framtidsforskare.

Peter Siljerud

Peter Siljerud Trendspanare, framtidsforskare(omvärldsanalytiker).
– Boka Peter som förläsare hos Skillspartner
– Driver företaget Futurewise, tidigare framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel.
– Böcker 100 trender – din guide till framtiden (nominerad till Årets marknadsföringsbok.)
– Bryt normerna – allt du lärt dig om arbetslivet är fel
– Supertrenderna
– Utmärkelser: Sveriges mest kreativa personer (IDG).”Utmärkt föreläsare” (Close).

Peter Siljerud är en erfaren och internationellt uppskattad processledare, utbildare och föredragshållare. Han driver det egna företaget Futurewise och arbetar sedan många år som föreläsare och omvärldsanalytiker. Peter har skrivit flera böcker och är det man brukar kalla för en trendspanare. Han hjälper organisationer och företag att finna framgångsrika vägar framåt.

– Som framtidsanalytiker handlar det inte om att förutspå att något kommer att hända vid ett visst årtal, säger han. Framtiden bestäms av vad som görs idag och av vilka beslut som fattas idag. Det är lätt att tänka om något att det kommer sen. Men det är de vägval vi gör idag som bestämmer vilka positioner vi kommer att få i framtiden.

En framtidsanalytiker använder olika verktyg i sitt arbete. Den analys som görs består vanligtvis av två delar. En som är faktabaserad och en del som är spekulativ.

– Man tittar exempelvis på statistik och annan fakta, säger Peter. Söker sedan belägg för att kunna säga att en trend kommer att inträffa. Den delen av analysen är faktabaserad. Där finns det vedertagna metoder att arbeta utifrån.

– Däremot när det gäller frågan om vilka konsekvenser något får, då är man ute på lite mer osäker mark. Där finns det andra verktyg att arbeta med. Det går att titta på potentiella konsekvenser och olika scenarier för hur framtiden kan bli, exempelvis genom att göra framtidskartor.

När en framtidsanalys tas fram gäller det att ha en flexibel tankeprocess. Bägge hjärnhalvorna måste vara aktiva under arbetsprocessen.

– Det är en kreativ process men det krävs även en analytisk sida. Den vänstra hjärnhalvan används när man arbetar med ett vetenskapligt angreppsätt för att kunna kartlägga saker. Den högra hjärnhalvan används för att tänka kreativt för att utifrån trenderna kunna skapa en bild av framtiden. Det handlar om att göra rimlighetsbedömningar – känns det här troligt, rimligt och inom ramen för de trender som finns.

Det finns en del saker som bör undvikas i samband med att det görs en framtidsanalys.

– Man ska inte ta sig själv eller sina närmaste som referenser för ledande trender, säger Peter. Något man också bör undvika är att hamna i hamsterstadiet, när man samlar på sig en mängd information och sedan inte kommer vidare.

Något som också bör undvikas menar Peter är att förväxla ”klar sikt med kort avstånd”. Det finns en risk att saker överskattas. Media tar upp något nytt spännande. Först så överdrivs betydelsen och sedan hamnar det i medieskugga. Det är viktigt att inte bara titta på antalet artiklar.

– Det finns många exempel på sådant som pratats om i 10 år, det görs experiment, men det går långsamt, säger han. Även om det händer saker inom ett område behöver det inte betyda att det kommer att gå jättesnabbt.

– Ta exempelvis det här med Metaversum, (virtuella platser). Det talas mycket om att vi kommer att kunna gå in i en 3-dimensioenell internetvärld som kommer att omsluta oss. Men bara för att sikten är klar betyder det inte att avståndet är kort. Vi ser de första stegen, men det är inget som kommer att ske i störrre utsträckning i januari 2023.

Det finns idag många olika trender inom flera olika branscher. En viktig trend handlar om att äga kunskap och att satsa på att vara kunskapsledande, enligt Peter.

– Inom försäljning finns en slags förtroendeproblematik, säger han. Därför är det viktigt att ta rollen som kunskapsledande. Att skapa ett förtroende och genom att säga; det är vi som kan branschen. Vi vet något om framtiden, om ni tar oss i handen så kommer det att gå bra.

Ett sätt att göra det är att ha en karismatisk företagsledare som exempelvis Elon Musk, vara först med en produkt och vara det företag som visar vägen fram.

– Det går också att visa att man är generös med kunskap och delar med sig av allt, säger Peter. I mitt arbete har jag exempelvis tittat på företag som producerar förpackningar. Ett hade till exempel 150 poddavsnitt om wellpapp på sin hemsida. Det visar vem som kan något om produkten. Finns den detaljkunskapen och det engagemanget hos ett företag blir det tydligt för alla att det är här kompetensen finns – ska vi köpa kartonger av wellpapp då ska vi gå dit!

Mer konkreta exempel på förändringar är vågen av digitalisering och delen med artificiell intelligens, vilken är särskilt aktuell när det gäller försäljning.

– Det finns 10 000 verktyg för de som jobbar med marketing and sales, som man kan använda och dra nytta av, säger Peter. Det personliga mötet med kunden försvinner inte. Men det går mot en mer digital relation med kunderna.

– Det finns en enorm mängd verktyg som gör att det hela tiden går att analysera och förbättra försäljningen. Allt från att vaska fram nya prospekt till att träffa bättre i kundkommunikationen och se till att prisnivån är rätt.

Alla beslut som fattas inom en organisation baseras på någon bild framtiden. Det är så beslut fattas.

– Men om vi tror att ett beslut är det bästa inför framtiden, då är det viktigt att tänka på vad ska det vara bra för, säger Peter. Ibland fattas beslut intuitivt. Det finns chefer som har den här typen av intuitiv känsla för vad som kan vara rätt beslut.

– Men tanken med omvärldsanalys och trendspaning är att få mer fakta på bordet så beslut fattas som är i linje med hur världen kan komma att förändras. Det gör att det bättre går att möta omvärlden krav.

Det yttre tryck som påverkar en organisation kan man ha väldigt lite inflytande över.

– En del av arbetet med en omvärldsanalys handlar om att identifiera det yttre tryck vi utsätts för, säger Peter. Och att i ljuset av detta se hur vi då ska fatta beslut, vilka vägval och förändringar som ska göras.

Det handlar först om att göra någon slags mental förflyttning för att sedan skapa ett handlingsutrymme, menar Peter.

– Det kan vara allt från att samhället förändras beroende på politiska beslut till att ekonomiska förutsättningar förändras. Kundernas preferenser förändras. Det kommer ny teknik och så förändras förutsättningarna. Helt plötsligt uppstår en helt ny situation. Det finns en affärsmässig nytta med omvärldsanalys. Det är inte bara för att det är kul att diskutera flygande bilar.

Det går inte att skapa handlingsutrymme utan att först förflytta sig mentalt.

– Det handlar om att tänka nytt och inse att vår värld kommer att se annorlunda ut och i och med det måste vi också förändras, säger han. Sedan ska det förstås vara i linje med organisationens vision och mål. Omvärldsanalys är en viktig pusselbit av flera.