Försäljning

Hur du får alla att hjälpa till med försäljningen

2022/10/07

Visst vore det bra om alla på företaget bidrog till försäljningen. Ett framgångsrikt företag är helt beroende av en framgångsrik försäljning så det borde vara en självklarhet. Oftast är dock så inte fallet utan det är bara vi som har som jobb att sälja som har det på agendan.

Att ändra på detta kräver förstås att ledning och chefer ser att försäljningen att prioriterad och arbetar för att få fler intresserade. Alla som arbetar med försäljningen på ett bolag kan dock hjälpa sina kollegor att få större insikt och intresse för försäljningen.

Här kommer några tips på hur du kan påverka dina kollegor att få ett större försäljningsfokus:

Inställningen

Har man fel inställning till försäljning kommer man inte att komma vidare. Du kan därför bidra till att skapa en positiv känsla runt försäljningen. Bidra med historier kring fikabordet om hur ni hjälpte en kund förra veckan. Berätta om vilka problem kunderna har och hur ni löser dessa. Dela också gärna med dig om problem som kunderna har idag men som ni inte löser. Det senare är perfekt för alla som arbetar i leveransen eller med att ta fram nya produkter.

Kunskap

Våga dela med dig av konkreta råd om försäljning. Om du har med en ickesäljande kollega på ett möte, ge tips på hur han eller hon under mötet kan stötta försäljningen. Om en kollega har utmaningar med en befintlig kund, ge ett tips på hur du skulle göra. Tänk på att inte ge pekpinnar utan att hjälpa din kollega med sina uppgifter.

Delaktighet

Beroende på vad du säljer är du mer eller mindre beroende av dina kollegor för att lyckas sälja. När du har gjort en affär, se till att lyfta fram dina kollegor och vad de bidragit med. Kanske har de hjälpt till med en demonstration, suttit med dig och svarat på en kravspecifikation eller så är det marknad som har gjort material. Ge beröm och återkoppling om hur just de har hjälpt till med affären. Det skapar en delaktighet och även en större förståelse för vad som krävs för att få en ny kund.

Genom att du som arbetar med försäljning på heltid på olika sätt involverar dina övriga kollegor i försäljningsarbetet kommer förståelsen för försäljning att öka. Det kommer att göra ditt arbete lättare och du kommer att få möjlighet att skapa fler och större affärer.