Har du rätt lön?

2020/02/25

Tjänar du vad du förtjänar? Eller pröjsar företaget för lite? Kolla in löneläget bland säljare. Kanske borde du löneförhandla! 

Det kan tyckas konstigt att säljyrket inte är mer eftertraktat – för säljare är en bristvara på arbetsmarknaden samtidigt som den genomsnittliga månadslönen för en säljare utan personalansvar ligger på 47 608 kronor (fast plus rörlig lönedel). Det visar Försäljningslönebarometern 2017, som närmare
2 500 säljare med 30 olika titlar deltagit i. Det är 15 000 kronor över genomsnittslönen på arbetsmarknaden, som 2016 låg på 32 800 kr år, enligt SCB.

– Man ska vara medveten om att vi är inne i en högkonjunktur just nu, så det är en ganska stor fallhöjd på säljarnas löner om det skulle bli lågkonjunktur, eftersom en del av lönen är rörlig, säger Patrik Nordkvist hos Försäljningschefen, som ligger bakom mätningen.

Kvinnor halkar efter lönemässigt även här. I genomsnitt tjänar kvinnor 88 procent av mäns löner, enligt Medlingsinstitutet. Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Bland säljare är skillnaderna ännu högre. Män har sex procent högre fast lön. Och räknar man in den rörliga delen är männens löner 12 procent högre än kvinnornas.

– Till viss del kan den stora skillnaden bero på att färre kvinnor har en rörlig lönedel. Det framkom i undersökningen. Vad det beror på vet vi inte. Kvinnor är mindre riskbenägna än män vad gäller sparande. Kanske har kvinnor ett trygghetstänk även vad gäller lön som gör att de oftare väljer bort den rörliga delen. Det borde de inte göra, för kvinnor är inte är sämre säljare än män, säger Patrik.

– Skillnaderna förvånar mig. 2018 är de helt oförsvarbara. Vi behöver ta reda på mer om anledningen och sedan trycka på gentemot arbetsgivarna, säger Säljarnas ordförande Jan Zetterström.

Två tredjedelar har någon form av rörlig del på sin lön, som löpande försäljningsprovision eller bonus vid uppnått mål. Men endast 36 procent anser att det är lätt att följa och förutse vad den rörliga delen landar på.

– Det ger en osäkerhet i inkomstfrågan, och osäkerhet är aldrig bra. Dessutom: Om arbetsgivarens syfte med bonus och provision är att motivera sina medarbetare, behöver man som anställd lätt kunna göra kopplingen mellan ”om jag drar in två kunder till, så får jag högre provision”. Att ha ett system som är så komplicerat att säljarna inte förstår det gynnar ju ingen, säger Patrik.

Vilken lön du har beror även på i vilken bransch du jobbar. Är du exempelvis säljare inom data och it, kan du räkna med en snittlön på 20 000 kronor mer än om du jobbar inom
handel, cirka 59 000 kronor jämfört med 38 000 kronor.

– Ett bra sätt att höja lönen brukar vara att byta jobb. Här kanske det är att byta bransch, även om det inte är så lätt att hoppa från livsmedelsindustri till it. Samtidigt hänger lönen samman med komplexiteten på affären, och det finns komplexa affärer även inom livsmedel och handel, säger Jan.

Ytterligare en intressant iakttagelse är att de säljare som har en budget, alltså ett mål att uppnå, har en betydligt högre lön.

– Säljare är ofta tävlingsmänniskor, och har man tydliga mål strävar man hårdare. Forskning säger visserligen att vi inte motiveras av pengar, men jag har inte träffat en enda säljare som inte frågat efter lönen eller bonussystemet, vilket det här tyder på, säger Patrik.

Hur ligger du till? Kolla här

Snittmånadslönen för de nio mest förekommande titlarna i undersökningen. Får du ut det du borde? Om inte, förhandla … 

 FastRörlig
Account manager39 03311 195
Affärsområdesansvarig52 9789 563
Affärsutvecklare/
business developer
 49 843 9 021
Butikssäljare31 8042 203
Försäljningsansvarig45 03510 115
Försäljningschef54 0259 938
Försäljningsdirektör72 78614 608
Försäljningsingenjör44 0405 703
Innesäljare28 7055 073
Key account manager45 69511 890
Säljare33 93711 198
Säljledare/team leader37 9795 881
Utesäljare/fältsäljare  35 0395 118

Säljer du i rätt bransch?

Snittlön (fast plus rörlig del) för personer utan personalansvar inom olika sektorer.

Data och it58 737
Bank, finans och försäkring54 814
Reklam och marknadsföring54 025
Tele53 953
Fordonsindustri51 660
Medicin, bioteknik och kemi48 412
Energi48 026
Verkstadsindustri47 976
Övrig tillverkningsindustri44 994
Annan tjänsteproduktion44 540
Transport och kommunikation44 466
Livsmedel41 750
Bygg40 438
Handel37 886
Hotell, restaurang och turism34 983 


(Källa: Försäljningslönebarometern 2017)

Text: Linda Newnham