Ledarskap

Glöm B2B och B2C det är P2P som gäller

2023/03/02

I vår digitala värld kan man med lätthet kopiera modeller och strategier för hur man bygger funktionella och framgångsrika team eller organisationer. Allt går att kopiera. MEN, du har något som är helt unikt och det är DU och de människor du har omkring dig i din organisation. Människor går inte att kopiera. Du kan kopiera vad de GÖR men inte deras personlighet och genuina VARFÖR. I ett företag är det medarbetarna som är den värdefullaste tillgången, det är dina medarbetare som har företagets största potential och unika konkurrensfördel. People2People.

För att bli en attraktiv arbetsgivare behöver din förmåga att attrahera, engagera och utveckla rätt talanger avgöras på sista radens resultat. Den situation vi idag har på arbetsmarknaden gör att du behöver steppa upp och på allvar se över företagets kultur – stämmer den överens med hur vi vill ha den och vad talangmarknaden efterfrågar? Hur känner sig våra medarbetare när de kliver innanför vår dörr? Hur behandlar vi dem? Får vi dem att känna sig sedda, bekräftade, får de fokusera på sina styrkor? Har vi kul på jobbet tillsammans? Får de den frihet, utmaning och utveckling de vill och behöver?

Idag har de anställda blivit konsumenter av arbetsgivare, så om vi inte behandlar våra anställda som att de är vår mest värdefulla resurs så kommer andra att snabbt göra det. Det är människor emellan som bygger relationer och företagskultur. Och det är DU som företagsledare som behöver bestämma dig för vem ni vill vara och hur ni skapar goda relationer, människor emellan. En stor inspiratör till denna artikel är en av våra mest eftertraktade föreläsare Svante Randlert. Han pratar om People2People, P2P, och det är just vad det här handlar om – relationer mellan människor, oavsett om de har rollen som medarbetare, chef, ägare, ledare, styrelsemedlem, kund, alumni, ambassadör eller potentiell talang. ALLT handlar idag om relationer. Lägg P2P på minnet!

People First!

Har du tänkt på att det är människorna i organisationen som bygger varumärket. Det är ledarna, företagsledningen och cheferna som i första hand behöver skifta fokus och bygga sina organisationer utifrån ett inifrånperspektiv i stället för tvärtom. Det vill säga – de behöver förstå att det är människor i organisationen som skapar varumärket, kulturen och affären. Allt annat är endast resurser. Som Svante Randlert så klokt uttrycker det: ”Hur ofta har du sett att två organisationsnummer gör affärer med varandra”? B2B – People2People – ”är det nya svarta”.

Starkast relationer vinner!

Det är relationen mellan människor som skapar våra resultat. Bra ledare, engagerade medarbetare och lojala kunder. Allt handlar om ett samspel människor emellan, det vill säga att bygga goda, långsiktiga och äkta relationer – P2P, People2People. Oavsett om du ska attrahera nya talanger eller kunder så är det en ”transaktion” som sker människor emellan när förtroende och lojalitet har kickat in. Helt enkelt när vi gillar varandra. Det är då magi kan uppstå och du kan välkomna din nya topptalang eller drömkund.

Gör tvärtom!

Visst håller du med om att P2P är det nya svarta? Det är människorna i organisationen vi behöver fokusera på för att få snabbare tillväxt och bättre lönsamhet. I dag, när vi har en tuff marknad, så gör vi oss av med medarbetare för att få ekonomin att gå ihop. Gör tvärtom – det är i uppförsbackarna vi behöver gasa, detsamma gäller med våra medarbetare, de som är företagets värdefullaste tillgång.

Du som chef och ledare har ett ansvar att behandla dina medarbetare som företagets mest värdefulla resurs. Om inte du gör det, vem gör det då? Någon annan? Denna ”någon annan” kan vara din ”kollega i branschen”. Så se över din plan och gör sannolikt tvärtom mot vad ni ”normalt” brukar göra när ni sätter upp planer. Varför inte göra en ”people plan”?!

Fokusera på styrkebaserat ledarskap

Fler och fler företag arbetar med ett styrkebaserat ledarskap vilket innebär att de har stort fokus på vilka styrkor människorna i organisationen har och hur de nyttjas på bästa sätt. ­Mästerskap når du bara genom att bli bättre på det du är bra på, inte genom att minska dina svagheter. Får du använda dina styrkor tillräckligt mycket i ditt arbete? De allra flesta skulle nog fortfarande svara nej på den frågan. Ändå visar forskning på att den som får använda sina starka sidor presterar betydligt mer och trivs bättre på sitt arbete än den som inte får göra det. Hur är det i din organisation?

Av: Michelle Dandenell