Bil i tjänsten

Så fungerar förmånsskatt av tjänstebil

2024/03/26

Att ha tillgång till en tjänstebil som också kan användas privat är en attraktiv förmån för många anställda. Men med förmånen följer också en skattskyldighet. Här går vi igenom hur förmånsskatt av tjänstebil fungerar och vad både arbetsgivare och anställda bör tänka på.

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är en tjänstebil som arbetsgivaren tillhandahåller för både tjänste- och privat bruk. Användning av bilen privat betraktas som en löneförmån, vilket innebär att du som anställd betalar inkomstskatt för den privata användningen. Det är viktigt att hålla reda på hur mycket bilen används privat jämfört med i tjänsten, och att det finns tydliga avtal om bilens användning.

Förmånsskatt av tjänstebil: Så bestäms förmånsvärdet

Kärnan i förmånsskatt av tjänstebilar ligger i hur förmånsvärdet bestäms. Förmånsvärdet ska motsvara kostnaden för att äga och driva bilen som privatperson. Skatteverket använder en schablonmetod för att beräkna detta värde, vilket inkluderar:

  • Prisbasbeloppet för det aktuella beskattningsåret.
  • Ett ränterelaterat belopp baserat på statslåneräntan vid årets början.
  • Ett prisrelaterat belopp som tar hänsyn till bilens nybilspris.
  • Bilens årliga fordonsskatt, som fastställs enligt vägtrafikskattelagen.

Dessa faktorer sammanfogas för att skapa ett förmånsvärde som ligger till grund för beskattningen.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för att rapportera förmånsvärdet till Skatteverket och för att innehålla preliminärskatt för förmånen. Arbetsgivaren ansvarar också för arbetsmiljön när bilen används i tjänsten.

Löneväxling

Ibland erbjuder arbetsgivaren möjligheten att göra ett bruttolöneavdrag för förmånsbilen, en process känd som löneväxling. Det är viktigt att överväga effekten av en sådan ordning, särskilt i relation till pensionsinbetalningar och skatt.

Hantering av drivmedelskostnader

När det gäller drivmedel för privat användning, finns två vanliga upplägg: antingen står du som anställd för kostnaden eller så betalar arbetsgivaren, vilket i så fall ökar förmånsvärdet.

Vikten av en körjournal

Att föra en detaljerad körjournal är avgörande för att kunna skilja mellan privat och tjänsterelaterad användning. En korrekt ifylld körjournal underlättar vid eventuell kontroll från Skatteverket och är avgörande för korrekt skatteberäkning.

Om du behöver byta förmånsbil mitt i månaden

Om du behöver byta förmånsbil mitt i månaden anpassas förmånsvärdet för att rätt återspegla användningen av de olika bilarna under månadens lopp. Detta förmånsvärde ligger sedan till grund för beräkningen av den förmånsskatt du ska betala för tjänstebilen. Skatten beräknas baserat på den bil som du har disponerat under majoriteten av månaden.

Leasingbilar som förmånsbilar

För leasingbilar gäller samma principer som vid förmånsskatt av tjänstebilar som ägs av företaget. Om arbetsgivaren står för alla kostnader associerade med bilen och du använder den privat, betraktas den som en förmånsbil och beskattas därefter.

Avtal och policyer

Det är viktigt att det finns klara avtal och policyer kring användningen av tjänstebilar som förmånsbilar. Detta innefattar regleringar kring kostnader, användning under ledighet, och hur förmånsvärdet hanteras vid olika typer av frånvaro.