Hur ska en körjournal föras?

Fråga:

Hur ska en körjournal vara förd för att den ska godtas av skattemyndigheten? Vad säger lagen? Själv har jag haft stora problem med skattmasen och får inga klara besked.

Svar

Inte någonstans i förarbeten eller lagtext nämns att man måste föra körjournal. De lokala skattekontoren och domstolarna får därför avgöra vilka uppgifter som ska lämnas. Man brukar säga att bevisningen är fri.

Vid körning med egen bil i tjänsten skrivs reseräkningar där man anger tid, plats och namn på den som har besökts samt företag och körsträcka. Det brukar accepteras av arbetsgivaren för att betala ut den skattefria milersättningen.

Det är viktigare med körjournal när man har tjänstebil och ska bevisa att man inte använt företagets bil för privat körning.

För att uppfylla skattemyndighetens krav bör följande punkter löpande noteras i körjournalen:
• mätarställning vid årets början
• datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans start, samt varifrån resan startade.
• syftet med tjänsteresan
• vilka orter, företag och kontaktpersoner som har besökts
• hur många kilometer som körts
• datum, klockslag samt mätarställning vid tjänsteresans slut, samt var den avslutats
• mätarställning vid årets slut.

Skattemyndighetens inställning är att om du har en tjänstebil så använder du den också privat. Det är upp till föraren att visa att han inte kört privat. Skattemyndigheten ställer således mycket höga beviskrav.

En dom från Kammarrätten i Göteborg har dock fastslagit att det är skattemyndigheten som ska göra sannolikt att föraren använt bilen privat. Någon körjournal hade inte förts, samtidigt som föraren ägde en bil privat. Skatteverket har överklagat domen så sista ordet är ännu inte sagt. Men ett gott råd blir ändock att föra en så korrekt körjournal som möjligt.