Karriär

Egen uppsägning – Så fungerar det

2024/05/13

Att säga upp sig från en anställning är ett stort steg och det finns mycket att tänka på innan du lämnar in din uppsägning. Det är viktigt att förstå processen för egen uppsägning, vilka regler som gäller enligt lag och hur du bäst navigerar i detta för att skydda dina rättigheter och framtida karriärmöjligheter.

Vikten av skriftlig uppsägning

En skriftlig uppsägning garanterar att det inte finns några oklarheter om din avsikt att lämna företaget. Det skyddar även både dig och arbetsgivaren juridiskt. Om du är tillsvidareanställd inom staten krävs en skriftlig uppsägning för att den ska vara giltig. Även om muntliga uppsägningar kan vara lagliga i andra sektorer, är de svåra att bevisa och kan leda till rättsliga tvister.

Uppsägning på egen begäran

Vid uppsägning på egen begäran är det viktigt att följa rätt process. En skriftlig uppsägning som specificerar din sista arbetsdag är det bästa sättet för att undvika missförstånd. Lämna uppsägningen direkt till din chef eller HR-ansvarig för att påbörja uppsägningstiden.

Egen uppsägning med omedelbar verkan

I vissa situationer kan en egen uppsägning med omedelbar verkan vara nödvändig. Det kan handla om arbetsmiljöskäl eller andra personliga faktorer som gör det svårt att fortsätta arbeta. Var dock medveten om att detta inte alltid är möjligt enligt LAS eller ditt anställningsavtal. Det är alltid bäst att rådgöra med facket eller en juridisk expert för att förstå konsekvenserna, inklusive eventuell skyldighet att betala skadestånd till arbetsgivaren.

Avsluta tidsbegränsad anställning eller provanställning

En tidsbegränsad anställning upphör normalt när den avtalade perioden tar slut, utan behov av uppsägning. Om du är provanställd och vill avsluta anställningen behöver du vanligtvis inte följa en särskild uppsägningstid. Lämna ett skriftligt besked till din chef så att ni båda är överens om när anställningen upphör.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Uppsägningstiden vid egen uppsägning finns oftast angiven i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Om inget avtal är tillämpligt gäller LAS, som ger en månads uppsägningstid. Kom överens med din chef om när din sista arbetsdag är, och var flexibel om arbetsgivaren vill att du jobbar fram till uppsägningstidens slut.

Dina skyldigheter

Under uppsägningstiden är det viktigt att fortsätta arbeta tills din sista arbetsdag. Du är fortfarande bunden av lojalitetsplikten, vilket betyder att du inte får gynna konkurrerande verksamhet eller sprida företagets hemligheter. Om arbetsgivaren vill göra undantag från detta ska överenskommelsen vara skriftlig.

Det här gäller när anställningen upphört

När anställningen är över är du fortfarande skyldig att skydda arbetsgivarens företagshemligheter och följa sekretessklausuler enligt avtalet. Kontrollera också att du återlämnat allt arbetsmaterial och följ eventuella konkurrensklausuler.

Få juridiskt stöd via Säljarnas

Är du i behov av juridiskt stöd via facket? Våra rådgivare har själva erfarenhet inom området och diskuterar gärna egen uppsägning, ditt anställningsavtal eller andra frågor som berör dig i din yrkesroll.

Är du inte medlem ännu? Läs mer om våra förmåner och ansök om medlemskap hos Säljarnas idag!