Muntlig uppsägning

Fråga:

Gäller muntlig uppsägning?

Jag är tydligen uppsagd från mitt nuvarande jobb där jag haft en provanställning. Jag undrar vad som gäller?

Om jag får en muntlig uppsägning, gäller då den muntliga uppsägningen från den dagen jag blir uppsagd, och börjar uppsägningstiden från det datumet? Jag har hävdat att uppsägningstiden gäller från det datum jag skriver på uppsägningspapperet som jag inte fått ännu. Sen har all kommunikation med min chef skett via sms(!) där han aldrig rent ut skrivit att jag är uppsagd. Så om jag ska bli uppsagd måste det väl ske minst via telefon?

Nu påstår dom att jag är uppsagd och att jag haft min 14 dagars uppsägningstid under provanställningen. Utan att fått något papper, utan att han rent ut skrivit i sms att jag är uppsagd och utan muntlig kommunikation. Liten soppa det här, men eftersom företaget behandlat mig som skit så undrar jag lite vad som gäller och om man kan dra dom till någon förhandling och kräva skadestånd eller liknande?

Svar

När det gäller uppsägning under provanställning finns det inga formella regler för hur en uppsägning ska se ut. Lagen om anställningsskydd föreskriver inte att uppsägningen ska vara skriftlig i form av ett brev som kvitteras utan ett sms, utan en muntlig uppsägning kan också gälla som uppsägningsbesked.

I lagen finns vissa regler om att arbetsgivaren ska underrätta den anställde och varsla den anställdes fackliga organisation minst två veckor i förväg och detta är till för att den anställde skall få möjlighet att diskutera frågan med sin arbetsgivare och få tillfälle att tala med sin fackliga organisation. De här reglerna finns i 31§ i Lagen om anställningsskydd.

I praktiken leder dessa regler till att besked alltid skall lämnas senast 14 dagar innan prövotidens utgång. Om arbetsgivaren lämnar besked senare än 14 dagar men innan provanställningen ska uppsägningstiden alltid vara 14 dagar eller 1 månad om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren missar att underrätta i förväg och anställningen fortsätter en dag efter att provanställningen skulle ha upphört är anställningen att betrakta som tillsvidare och då krävs alltid saklig grund för att arbetsgivaren ska kunna avbryta anställningen.