Inspiration

Dags att höja statusen på säljyrket!

2023/06/08

Hur kommer det sig att försäljning och säljyrket har så låg status samtidigt som en färsk studie visar att 89 procent av de tillfrågade tycker att försäljning för Sverige som nation är väldigt viktig?

Sverige är ett land som under generationer har styrts utifrån att vi är ett producerande land med många bra innovationer och duktiga ingenjörer. Men idag räcker inte det. Vi behöver även kunna marknadsföra och sälja våra varor och tjänster på en global marknad för att behålla vår konkurrenskraft.

Idag arbetar cirka 300 000 personer med försäljning i Sverige vilket gör säljare till en av Sveriges största yrkesgrupper. Den färska rapporten från Norval Institute tar tempen på hur näringslivet ser på affärsprocessen försäljning och yrkesprofessionen säljare.

De som svarade på undersökningen är i första hand personer som arbetar med försäljning och ledningspersoner som hanterar kunder och försäljning. De flesta i svarsgruppen arbetar som VD, divisionschef eller säljchef. 

rsäljning mycket viktigt

Den undersökta målgruppen anser att ”rsäljning är ett mycket viktigt område, både för Sverige som nation och för företag på marknaden. Samtidigt är de tillfrågade inte särskilt nöjda med statusen för försäljningsom profession, vare sig från samhällets sida eller ute i organisationer som arbetar med företagen. Resultaten är entydiga och alarmerande, det behövs ett ökat fokus på försäljning och hög tid att höja statusen för yrket! 

Sverige behöver bli bättre 

Samtidigt som behovet av kvalificerad försäljning för mer komplexa affärer ökar visar svaren i enkäten att svenska företag är relativt dåligt rustade för att underlätta och anpassa försäljningsprocessen. Sverige är idag ett framstående industriland men behöver bli bättre som handelsnation för att möta den global konkurrensen!

Johan Forsell, bistånds- och utrikeshandelsminister uttryckte sig så här den 22 november 2022: ”vi är ett litet exportberoendeland, helt beroende av en världshandel där våra företag har tillträde till nya marknader” och vidare sa han den 8 februari 2023: ”En prioritering för det svenska EU-ordförandeskapet är att ta bort onödiga handelshinder, nya frihandelsavtal och underlätta den gröna omställningen”.

Lyft försäljning till en akademisk nivå

Trots att försäljning anses som mycket viktigt för Sverige är professionen försäljning inte särskilt högt prioriterad på svenska skolor eller företag. Vi ligger långt efter handelsnationer som Nederländerna, Storbritannien, USA och numera Kina. Som exempel erbjuder Stockholms universitet endast en kurs där ordet försäljning ingår och i kurslitteraturen finns ingen bok om försäljning. Studentlitteratur har till exempel 59 boktitlar om marknadsföring och försäljning men ingen fokuserad försäljningsbok och Sverige saknar renodlade professurer inom försäljning.

Försäljning som ämne behöver lyftas till en akademisk nivå. Det behövs också vidareutbildningar inom företagen om hur man styr och utvecklar försäljning med systematik. Inom Yrkeshögskolorna, YH finns dock en omfattande säljutbildning. Ett 20-tal YH-skolor runt om i landet erbjuder grundläggande säljutbildning med praktiska säljutbildningar baserade på näringslivets behov. 

Dags att höja statusen på professionen försäljning

Trots den ökade digitalisering finns behovet av säljare som möter kunden personligen. Affärerna tenderar att bli allt mer komplexa och att som säljare kunna sin marknad och vara en expert blir allt viktigare.

Tidigare drömde barn kanske om att bli brandmän, ingenjörer eller läkare. Idag drömmer de om att bli influensers eller popartister. Men varför drömmer inga barn om att bli handelsmän och försäljare?

Nyligen presenterade Säljarnas Riksorganisation och dess systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge en certifiering för säljare. Det gör det nu möjligt att bli certifierad inom säljyrkets fem viktigaste kompetensnivåer så att företag, anställda och arbetssökandeenkelt ska kunna hitta rätt jobbmatchning och planera vidareutbildningar.

För att Sverige som nation skall få tillväxt och kunna öka sitt välståndkrävs en rad åtgärder. Mycket kvarstår men det EU-stöddastandardiseringsprogrammet är ett steg i rätt riktning mot att lyfta säljaryrkets status!

Till rapporten ”Försäljningens betydelse och status i Sverige 2023” här.
Läs mer om den nordiska certifieringen inom försäljning här.

Mer om
Norval Institute är ett kunskapscenter inom ledarskap, marknadsföring och försäljning som erbjuder litteratur, föreläsningar, seminarier, utbildnings- och konsultuppdrag.