Utbildning

Aktuellt: Fem olika nivåer när ny nordisk certifiering skapar ordning bland 151 titlar inom försäljning

2023/04/26

Du kan läsa en högre utbildning inom försäljning men det råder anarki bland yrkestitlarna när du väl är klar. Säljarnas Riksorganisation och dess systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge presenterar nu en certifiering för förenkla för anställda, arbetssökande och arbetsgivare.

På bara några få år har antalet yrkestitlar ökat explosionsartat inom försäljningsbranschen. Bakom de fina titlarna döljer sig anställda med mycket olika erfarenheter och utbildningsbakgrund, vilket gör det svårt för företag att avgöra deras kompetens.

Bli certifierad

Ett nytt EU-stött standardiseringsprogram gör det nu möjligt att bli certifierad inom säljyrkets fem viktigaste kompetensnivåer så att företag och anställda enkelt kan hitta rätt jobbmatchning och planera vidareutbildning.

151 olika försäljningstitlar klassas in i fem olika nivåer

Det är möjligt att läsa en högre utbildning inom försäljning och marknadsföring, men många har kommit in i yrket med en teknisk, samhällsvetenskaplig eller humanistisk bakgrund.

I en ny omfattande medlemsundersökning från fackförbundet för försäljning, Business Danmark, förekommer inte mindre än 151 olika försäljningstitlar – och spännvidden i utbildningsbakgrund är lika stor.

  • De många oskyddade titlarna, olika utbildningsområden och ett säljyrke som utvecklas snabbt gör det svårt att bedöma om en säljare har rätt praktisk erfarenhet och teoretisk ballast för att klara av jobbet på en viss arbetsnivå, säger Jens Neustrup Simonsen, nationell ordförande för Business Danmark.

Detta är de fem yrkestitlarna och kompetensområdena du kan bli certifierad inom:

  • Försäljningsdirektör
  • Försäljningschef
  • Key Account Manager
  • Account Manager
  • Försäljningskonsult

En certifiering som utgår från individen

Först testas kandidatens yrkeskunskaper och en bedömning av tidigare kunskaper görs utifrån personens arbetslivserfarenhet. Därefter bedöms om kandidaten kan gå direkt till en examen vid en yrkeshögskola eller om hon eller han behöver ytterligare utbildning före certifieringen.

– Jag är stolt över att vi tillsammans med våra tre nordiska systerorganisationer i Norge, Sverige och Finland nu kan lansera en ny standard där säljare kan certifieras inom yrkets fem mest utbredda arbetsuppgifter och kompetensnivåer. Det kommer att göra det betydligt enklare för anställda, arbetssökande och arbetsgivare att hitta rätt jobbmatchning och göra en utvecklingsplan, säger en glad Jens Neustrup Simonsen.

Äntligen!

Danmarks största arbetsgivarorganisation, Danish Industries, är också entusiastisk över det nya certifieringssystemet, som de tror kommer att sätta en ny standard på marknaden.

– Jag skulle gå så långt som att säga “äntligen”. Att skapa öppenhet på en marknad där det fram till idag har varit anarki när det gäller titlar och vad man kan pryda sig med är ett stort steg – och kanske något som kan bli ett prejudikat för andra marknader, säger Jakob Kjeldsen, industridirektör för DI Trade.

– Detta skapar inte bara öppenhet för individen utan ger också företagen en användbar kompetensöversikt för personalutveckling och rekrytering. Och sett i ljuset av att försäljningen kanske är viktigare än någonsin för de danska företagens konkurrenskraft är tidpunkten med ett certifieringssystem perfekt, säger han.

Om certifieringen:

Certifieringen har utvecklats med EU-stöd av de professionella försäljningsorganisationerna i Norden: Säljarnas (Sverige), Negotia (Norge), MMA (Finland) och Business Danmark.