Regler för tjänstledighet för studier

Fråga:

Har man rätt till tjänsteledighet för studier?

Vilka regler gäller för tjänstledighet för studier? Jag har varit anställd av samma arbetsgivare sedan mars 1998.

Svar

För att ha rätt till tjänsteledighet för studier måste man vid ledighetens början ha varit anställd i minst sex månader eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Du uppfyller alltså kraven.

Du bestämmer själv hur lång ledigheten ska vara. Däremot har arbetsgivaren rätt att skjuta upp en begärd ledighet i sex månader.