Bruttolöneavdrag förmånsbil/tjänstebil

Fråga:

Ska jag betala bruttolöneavdrag för tjänstebil?

Jag är anställd på ett företag som utesäljare och har tjänstebil. Jag betalar varje månad ett "bruttolöneavdrag" på 1,5 procent på inköpspriset på min tjänstebil plus det vanliga förmånsvärdet. Är detta vanligt? Kan företaget göra så? Jag kör mellan 3 000-5 000 mil/år och träffar kunder i företagets namn. Det känns som jag betalar mina egna sociala avgifter med detta. Är det verkligen fördelaktigt att ha bruttolöneavdrag för tjänstebil och förmånsbil?

Svar

Att man ibland kan få betala viss del för att få använda tjänstebilen privat är inte helt ovanligt. Kör man dock så mycket som du i tjänsten, och vad jag kan förstå relativt lite privat, kan det dock diskuteras.

Bruttolöneavdrag för förmånsbil är dock inte att rekommendera. Det ger dig ingen rätt att reducera förmånsvärdet. Om det däremot görs ett nettolöneavdrag så har du rätt att minska förmånsvärdet med motsvarande belopp. Ett bruttolöneavdrag för förmånsbil innebär också lägre bruttolön, vilket genererar ett sämre utgångsläge när det gäller bland annat sjuk- och pensionsförmåner och kommande lönepåslag.

Cirka 15 procent av förbundets medlemmar, som har tjänstebil, behöver ersätta arbetsgivaren för denna förmån.