Vad blir lönen om jag förhandlar bort övertiden?

Fråga:

Jag vill förhandla bort min rätt till övertidsersättning och få ett fast månadspåslag i stället. Min chef är positiv till detta och erbjuder fem extra semesterdagar samt ett ekonomiskt påslag utan att specificera detta. Hur mycket är rimligt? Min lön är 28 500 kronor/månad och jag beräknar övertiden till upp till 80 timmar per år.

Svar

Normalt ersätts man med 50 procents tillägg per övertidstimme. Din månadslön är cirka 28 000 kronor, 80 övertidstimmar utgör cirka 14 dagars arbete. Det skulle innebära ett matematiskt lönepåslag på årsbasis på cirka 20 000 kronor (1 650 kronor/månad). Om man ersätts med timme per timme blir månadshöjningen cirka 1 100 kronor.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.