Semestertillägg, semesterersättning & semesterlön

Fråga:

Vad är det för skillnad på semesterlön, semestertillägg och semesterersättning?

Vad är det för skillnad på semesterlön, semestertillägg och semesterersättning? I ett provisionsavtal som jag nu ska teckna står att utbetald provision inkluderar semesterersättning. Om jag har en fast lön på 30 000, vad gäller då när semestern kommer eller om jag skulle säga upp mig?

Svar

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats ska ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen betalas ut varje betald semesterdag.

Semesterersättning är den kontanta ersättning, i stället för semesterdagar, som man får när anställningen avslutats.

Semesterlön är den månadslön man har under semestern plus semestertillägg.

Arbetsgivaren har normalt sett inte rätt att inkludera semesterersättningen i den utbetalda provisionen, utan den ska betalas ut under semesteråret (vanligtvis under juni-juli) genom ett semestertillägg för varje betald semesterdag med 0,5 procent på den provision som utbetalats under intjänandeåret.

Ladda ner vår guide Semester och ledighet.