Tjänsteman eller arbetare

Fråga:

Hur och vem avgör om man skall vara anställd som tjänsteman eller arbetare? Vilka fördelar är det med att vara tjänsteman?

Svar

Det kan ha betydelse eftersom kollektivavtalen har olika innebörd vad gäller till exempel avtalspensionen. Vid uppsägning pga av arbetsbrist delas turordningen in i mellan avtalsområdena arbetare och tjänstemän.