Grundlön bilförsäljare

Fråga:

Ska vi ha olika grundlön?

Hej, Jag har en fundering om hur det får skilja sig i grundlön som bilförsäljare på ett företag. Jag jobbar som Bilförsäljare i Skövde. Vi är tre stycken säljare, jag är senast anställd (2008-05) sedan kommer nästa som jobbat 5 år och den som jobbat längst har vart hos oss i 13 år. Vi har alla samma arbetsuppgifter och är \"ansvariga\" för ett bilmärke vardera, samt att jag sköter annonsering. Dessutom är jag den som säljer på årsbasis flest bilar, ca 40%. Jag har en grundlön på 10 300:-/mån sedan är resten garanti. Den som är anställd innan mig har 13 800:- i grundlön, och den som har vart anställd längst har strax över 14 000:-l. Kan det vara rimligt att det ska skilja så mycket i lön mellan oss? Ingen har löneförhandlat eftersom vår arbetsgivare säger att det inte finns något att diskutera. Det ska tilläggas att provisionssystemet fungerar likadant för alla tre.

Sen har jag läst igenom det senaste avtalet mellan MAF & Unionen. Jag och mina kollegor blir inte riktigt kloka på lönehöjningen. Ska den räknas på vår totala lön eller på provisionen och grundlönen för sig?

Svar

Det råder en fri och individuell lönesättning på tjänstemannasidan (med beaktande av de minimilöner och garantilön för bilförsäljare som måste beaktas när kollektivavtal gäller) men i kollektivavtalen står det som allmän grundsats att skicklighet, ansvar etc bör premieras vilket oftast också brukar avspeglas i lönesättningen.

Den fasta lönen höjs efter fördelning ur den allmänna pott som procentuellt räknas fram med utgångspunkt i tjänstemännens sammanlagda lön, var och en skall dock erhålla det garanterade påslaget. Garanti räknas som fast lön och skall höjas på samma sätt.

För provisionsanställda brukar det stå att löneutvecklingen bör följa den som gäller för de tjänstemän som har fast lön. Krontalsprovision (som brukar gälla i bilbranschen) brukar höjas med visst belopp. Be arbetsgivaren visa dig hur din grundlön beräknats med hänvisning till det kollektivavtal som gäller för ert företag.