När betalas semesterersättning ut vid uppsägning?

Fråga:

När betalas semesterersättning ut vid uppsägning? Ska den betalas ut när anställningen upphör eller på sommaren, när den skulle betalats ut om inte anställningen upphört? Finns det några regler om detta.

Svar

Semesterersättning ska betalas ut snarast och senast en månad efter att anställningen har upphört.