Måste jag ta ut min semester under uppsägningstiden?

Svar

Har du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist behöver du inte ta ut semester under uppsägningstiden, även om semestern är inplanerad sedan tidigare. Du kan istället spara semestern och få den omvandlad till semesterersättning som betalas ut tillsammans med slutlönen.

Säger du däremot upp dig själv eller har blivit uppsagd av personliga skäl har arbetsgivaren ingen skyldighet att låta dig upphäva redan begärd och beviljad semester. Har du däremot inte begärt och fått semester utlagd under uppsägningstiden kan arbetsgivaren inte tvinga dig att använda semesterdagarna.