Kan jag sluta innan uppsägningstiden gått ut?

Fråga:

Jag har sagt upp min anställning som försäljningschef. Enligt avtalet har jag tre månaders uppsägningstid. Arbetsgivaren vill att jag arbetar hela uppsägningstiden, inte som försäljningschef utan på kontoret med försäljningsarbete. Vi kommer inte överens om kortare tid. Motivationen att jobba är noll. Vad händer om jag i alla fall slutar tidigare?

Svar

Om du har tre månaders uppsägningstid med arbetsskyldighet då är du också skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Om han inte arbetsbefriar dig är ett alternativ att ni i samförstånd förkortar uppsägningstiden, det vill säga att du slutar tidigare. Om du däremot utan arbetsgivarens samtycke lämnar anställningen i förtid kan denne rikta ersättningsanspråk mot dig.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.