Sluta innan uppsägningstid

Fråga:

Kan man sluta innan uppsägningstiden?

Jag har sagt upp min anställning som försäljningschef. Enligt avtalet har jag tre månaders uppsägningstid. Arbetsgivaren vill att jag arbetar hela uppsägningstiden, inte som försäljningschef utan på kontoret med försäljningsarbete. Vi kommer inte överens om kortare tid. Motivationen att jobba är noll. Kan man sluta innan uppsägningstiden?

Svar

Om du har tre månaders uppsägningstid på jobbet (med arbetsskyldighet) är du också skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande. Om han/hon inte arbetsbefriar dig är ett alternativ att ni i samförstånd förkortar uppsägningstiden, det vill säga att du slutar tidigare. Om du däremot utan arbetsgivarens samtycke lämnar anställningen i förtid kan denne rikta ersättningsanspråk mot dig.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.