Säga upp sig innan man börjat

Fråga:

Kan jag avbryta anställningsavtal innan start?

Kan man säga upp sig innan man börjat? Jag skrev på ett anställningsavtal och tjänsten ska tillträdas efter tre månder. 2,5 månader innan tillträdesdatum ångrade jag mig och sade upp mig. Detta fick till följd att arbetsgivaren blev rasande och hotade med att stämma mig och kräva ersättning för att jag hade »lurat« honom. Min fråga lyder: Har jag rätt att avbryta anställningsavtal innan start?

Svar

Om det finns en avtalad uppsägningstid kan man säga upp sig innan man börjat den nya tjänsten. Enligt anställningsskyddslagens 4 § kan avtal som gäller tills vidare sägas upp med avtalad eller lagpliktig uppsägningstid. Även om själva tjänstgöringen inte påbörjats börjar uppsägningstiden att »ticka« redan då du säger upp dig. Har denna tid löpt ut innan avtalets ikraftträdande torde arbetsgivaren inte kunna rikta några anspråk gentemot dig. Något riktigt klarläggande rättsfall från Arbetsdomstolen finns dock inte ännu. Men denna bedömning får anses vara vägledande.