Köpa loss tjänstebil

Fråga:

Kan jag köpa ut tjänstebil utan att bli beskattad?

Jag har en tjänstebil och leasingperioden går snart ut. Arbetsgivaren har gett mig klartecken till att få köpa loss tjänstebilen till det garanterade restvärdet, som onekligen är lägre än vad bilen är värd i dag. Kan jag köpa ut tjänstebil från företaget utan att bli beskattad, eller kan min sambo istället köpa bilen? Är det bättre om vi köper den av leasingbolaget?

Svar

För det första är det garanterade restvärdet endast en uppskattning från bilhandlaren om hur mycket bilen kan vara värd vid ett senare tillfälle och motsvarar alltså inte något marknadsvärde. För att sedan undgå beskattning när du ska köpa loss tjänstebil behöver du betala minst marknadsvärdet på bilen, alltså vad bilhandeln är beredd att betala för den.

Uppgifter om ungefärliga inköpspriser publiceras av ett företag som heter Autodata, den så kallade branschlistan. Avsteg från denna lista kan godtas av skattemyndigheten om det finns ett särskilt värderingsintyg från en auktoriserad återförsäljare, som i intyget anger anledningen till att den aktuella bilens marknadsvärde avviker från branschlistan.

Om din sambo vill köpa ut din tjänstebil kan du heller inte undgå skatt. Här gäller ett slags genomsynsresonemang som innebär att du då indirekt tillgodogörs en förmån från arbetsgivaren som ett utflöde från anställningen.

Att köpa loss en tjänstebil till underpris från leasingbolaget är heller inte skattemässigt möjligt för vare sig dig eller din sambo eftersom det bedöms som om du erhållit förmånen direkt från arbetsgivaren.

Får du rätt ersättning?