Kan jag gå till sjukgymnasten på arbetstid?

Fråga:

Jag har fått en remiss att jag skall besöka en sjukgymnast två gånger i veckan närmaste fem månaderna på grund av en korsbandsoperation i knät. (Har varit heltidssjukskriven i fem veckor). Frågan är om detta är något som jag har rätt att göra på arbetstid? Mitt problem är att sjukgymnasten endast har mottagning mellan kl. 8.30-17.00 (vilket givetvis är mina normala arbetstider).

Svar

Svaret på din fråga hänger delvis samman med om det på företaget finns kollektivavtal eller inte. Enligt kollektivavtal är det möjligt för anställd att få permission(betald ledighet för del av dag) för sjukbesök eller behandling. Nu framgår inte av ditt brev om det företag där du arbetar har kollektivavtal eller inte. Finns inge kollektivavtal är frågan oreglerad. Däremot kan man tycka att det borde ligga i arbetsgivarens intresse att du ska rehabiliteras för att så snart som möjligt komma tillbaka.

Dessutom har arbetsgivaren skyldighet att efter fyra veckor göra en rehabiliteringsutredning i samarbete med försäkringskassan för att komma fram till vilka åtgärder som behövs att att du ska bli bra. Denna utredning kan då visa att du behöver rehabilitetsträning där det än vanligt att arbetsgivaren och försäkringskassan kommer överens om vilken rehabilitering som är bäst för dig och hur den skall bekostas. Ta upp frågan om rehab-utredning med din arbetsgivare, rimligen har försäkringskassan redan hört av sig till arbetsgivaren.