Jag vägrar acceptera förändrar provision?

Fråga:

När jag anställdes för snart 6 år sedan skrevs ett avtal som säger att jag har x % på försäljningen. Nu har jag jobbat upp distriktet och tjänar väldigt bra, för bra tycker företaget som nu vill riva avtalet för att istället börja med mållön. Vad gäller? Om jag inte godkänner en ändring av avtalet kan då företaget säga upp mig, erbjuda ett nytt avtal och erbjuda mig tjänsten igen eller vad har dom rätt att göra? Jag har ännu inte blivit erbjuden ett nytt avtal och vet inte hur det ser ut, vet bara ryktesvägen att det är på gång. Kan jag vägra? Kan jag i så fall bli uppsagd?

Svar

För det fall den anställde helt eller delvis erhåller lön i form av provision kan ett distrikt i princip inte ändras ensidigt. Parterna kan däremot alltid komma överens om nya villkor. Träffas inte någon sådan överenskommelse gäller de gamla villkoren. Den som inte är nöjd med detta kan dock säga upp anställningsavtalet till upphörande. De gamla villkoren gäller i så fall under uppsägningstiden. Är det arbetsgivaren som säger upp anställningsavtalet måste denne iakttaga tillämpliga regler härom, bland annat bestämmelserna om saklig grund för uppsägning. Reglerna om arbetsbrist med där sammanhängande bestämmelser om turordning med mera reglerar i princip frågan.

Om avtalet ändras är det viktigt att  ange ett visst datum, förslagsvis att order som inkommer till företaget efter detta datum skall de nya villkoren äga tillämpning.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.