Hur ska garaget beskattas?

Fråga:

En tjänsteman som har tjänstebil uppbär en viss ersättning från arbetsgivaren för att han ställer sitt privata garage till förfogande för parkering av tjänstebilen. Hur ska denna ersättning beskattas? Är det sociala avgifter på detta?

Svar

Hyresersättningar från arbetsgivaren beskattas under vissa förutsättningar under inkomstslaget kapital, det vill säga med 30 procents skatt. Då belastas dessa ersättningar inte med några sociala avgifter. Krav som ska vara uppfyllda är att det finns ett hyresavtal, ersättningen är marknadsmässig samt att arbetsgivaren behöver utrymmet i den anställdes bostad. Annars kan hela ersättningen eller den del som anses överstiga marknadsmässig hyra komma att betraktas som förtäckt lön. Det borde således under normala betingelser inte vara några problem att för den anställde få lägre skatt.

Får du rätt ersättning – Ladda ner vår snabbguide Bil i tjänsten.