Hur hög kan provisionen bli?

Fråga:

Jag har 12 000 kronor i grundlön och en provision på tio procent. Om jag säljer ett projekt för cirka 900 000 kronor, är det då lagligt med en provision på cirka 90 000 kronor?

Svar

När det gäller fördelningen mellan fast lön och provision i ett anställningsförhållande står det arbetsgivaren och den anställde helt fritt att avtalsvägen reglera detta. Jag bortser då ifrån att det inom kollektivavtalsområdet finns vissa minimiregler vad gäller garantilöner.

För säljare är det mycket vanligt att ha en provisionsdel i lönesystemet, ofta kopplad till fast månadslön/garanterad månadsprovision. Vanligtvis är relationen fast lön/provision 70–90 procent fast lön, resterande provision. Som fast anställd bör man ur trygghetssynpunkt vara på sin vakt mot löneavtal som är helt eller till största delen provisionsbaserade. Men det finns inga formella hinder, som i ditt fall, för att avtala om en hög provisionsandel. På kort sikt kan det tyckas vara fördelaktigt men på lång sikt är det inte alla gånger så bra.