Får arbetsgivaren totalt ändra mina arbetsuppgifter?

Fråga:

Hej, Jag har under tre år arbetat som försäljningschef på ett företag verksamt i Skandinavien. Under min tid som försäljningschef har jag aldrig fått någon kritik för mitt sätt att sköta mitt arbete och jag har nått företagets säljbudget under alla år. Nu vill ledningen att vi ska bredda vårt produktsortiment och har beslutat att en av mina säljare är mest lämpad att verka som "business developer"och att hon skall avsätta 50% av sin tid för detta. Samtidigt beslutar man att jag ska ta över 75% av hennes kunder (750 st) samt ansvara för nykundsrekrytering i hennes distrikt + mina vanliga arbetsuppgifter.

Denna nya organisation är bestämd utan diskussion med mig och jag upplever mig degraderad och förbigången. Den nya organisationen innebär en omöjlig arbetsbelastning för mig där mitt uppdrag att säkra vår försäljning och budgetmål äventyras. Men enligt ledningen ska en försäljningschef kunna tänja sig till 50% när det behövs även om det innebär 60-70 timmars arbetsvecka. (Har ingen övertidsersättning) Jag upplever det som om de genom att lägga på mig en omöjlig arbetsbörda försöker få mig att själv säga upp mig. Min fråga är om arbetsgivaren har rätt att ändra så totalt i mina nuvarande arbetsuppgifter?

Svar

En arbetsgivare har stora möjligheter att vidta förändringar i sin organisation, egentligen obegränsade och genom arbetsledningsrätten kan han inom vissa gränser vidta förändringar med konsekvens för den anställde. Ändringarna får dock ej gå utanför tjänstemannens avtal eller ramen för detta avtal i så fall måste arbetsgivaren vidta ett uppsägningsförfarande i kombination med ett omplaceringserbjudande. Utökad arbetsbörda är möjligheterna till förändring rätt stor (även om arbetsmiljölagen sätter gränser för hur mycket som kan krävas. Arbetsgivaren har väl också svårt att sedan komma med kritik för dåliga arbetsprestationer om kraven är omänskliga). När det gäller villkorsförändringar (lön och benefits) så är marginalerna däremot mycket små för förändringar utan uppsägningsförfarande.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.