Får arbetsgivaren sänka lönen?

Fråga:

Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Nu vill man byta lönemodell för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får samma mållön som min tidigare fasta lön. Bonusen är på a konto och beräknas årsvis.

Jag uppfattar detta som att jag tar "hela risken". Vad har jag för rättigheter om jag inte vill gå in i den nya lönemodellen? Vad händer om jag inte skriver på? Har företaget rätt att sänka min fasta lön med 30 procent?

Svar

Du har ställt en fråga om en förändrad lönemodell där du kan få ta en större risk genom att den fasta lönedelen reduceras.

Ja, helt allmänt kan sägas att hur avtalsvillkoren, typ löner med mera, ska se ut är helt och fullt en förhandlingsfråga mellan parterna. Om arbetsgivaren exempelvis vill förändra/försämra lönedelen ska han först flagga för detta. Tyvärr syndas det många gånger från företagens sida, eftersom man oftast lägger fram ett färdigt avtal, och menar »Så här får det bli«. Därför är det viktigt att den anställde reagerar och om möjligt får till stånd en dialog för att försöka förhindra det hela eller åtminstone nå en kompromiss. Om det inte lyckas kan ett alternativ bli att säga upp antingen anställningen eller avtalsvillkoren för omförhandling.

Om arbetsgivaren väsentligt försämrar anställningsvillkoren kan detta i vissa fall jämställas med en uppsägning med saklig-grund-prövning, med antingen arbetsbrist (vanligast) eller personliga skäl som grund.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen