Får man sänka lönen?

Fråga:

Min chef vill sänka min lön – Är detta tillåtet?

Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Min chef vill nu sänka min lön. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Den nya lönemodellen för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får samma mållön som min tidigare fasta lön. Bonusen är på a konto och beräknas årsvis.

Jag uppfattar detta som att jag tar "hela risken". Vad har jag för rättigheter om jag inte vill gå in i den nya lönemodellen? Vad händer om jag inte skriver på? Får man sänka den fasta lönen med 30 procent?

Svar

Om arbetsgivaren får sänka lönen beror helt och hållet på vad som förhandlas mellan parterna. Detta gäller avtalsvillkor, som exempelvis löner. Om arbetsgivaren har för avsikt att sänka lönen för anställda ska han/hon först flagga för detta. Tyvärr syndas det många gånger från företagens sida, eftersom man oftast lägger fram ett färdigt avtal, och menar »Så här får det bli«. Därför är det viktigt att den anställde reagerar och om möjligt får till stånd en dialog för att försöka förhindra det hela eller åtminstone nå en kompromiss. Om det inte lyckas kan ett alternativ bli att säga upp antingen anställningen eller avtalsvillkoren för omförhandling.

Om arbetsgivaren väsentligt försämrar anställningsvillkoren kan detta i vissa fall jämställas med en uppsägning med saklig-grund-prövning, med antingen arbetsbrist (vanligast) eller personliga skäl som grund.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.