Är jag fast anställd?

Fråga:

Jag har en fråga om anställningsavtal. Jag började på ett företag i januari med 6 månaders provanställning. När provanställningen var över gjordes det om till ett vikariat året ut. Jag har hört att om man varit anställd mer än 7 månader så är man fast anställd. Stämmer detta?

Svar

Det rykte du hört stämmer inte. En provanställning kan maximalt pågå under 6 månader. Därefter måste arbetsgivaren ta ställning till om han ska låta anställningen upphöra utan fortsatt anställning eller om provanställningen ska övergå i en annan anställningsform.

Ofta övergår en provanställning i en tillsvidareanställning, men om arbetsgivaren inte har behov av någon utökning av personalstyrkan kan det ibland hända att det finns ett vikariat för någon som till exempel är tjänstledig.

Ett vikariat ska vara för någon som tillfälligt är borta från sin anställning men avser att komma tillbaka och då kan vikariatet gälla så länge den ordinarie är tjänstledig, till exempel föräldraledig, studieledig eller liknande.

Ett vikariat får maximalt pågå under sammanlagt tre år under en följd av fem år. Därefter ska vikariatsanställningen omvandlas till en tillsvidareanställning.

Har du frågor kring anställningsavtalet? Vi hjälper dig läsa det finstilta! Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen.