Bilförmån pensionsgrundande

Fråga:

Är förmånsvärde pensionsgrundande?

Är förmånsväde pensionsgrundande? Om det är upp till arbetsgivaren att bestämma detta – vilket är då det vanliga?

Svar

Arbetsgivaravgifter tas ut på bilförmånsvärdet. Däremot ingår det inte i underlaget för den avtalsenliga ITP-premien. Arbetsgivaren kan alltså inte själv bestämma om bilförmån är pensionsgrundande.