Vad kan jag kräva av leverantören?

Fråga:

Jag importerar biltillbehör från tre leverantörer. Vi har inga skriftliga avtal mer än prislistor. En av leverantörerna har sagt upp avtalet med omgående verkan och kräver mitt bolag för en leverans som skedde innan uppsägningen. Finns det något jag kan kräva med anledning av uppsägningen? Jag har haft investeringskostnader.

Svar

Om samarbetet varat mycket länge och kontinuerligt förlängts i intervaller kan det möjligen finnas grund för att kräva en skälig uppsägningstid ifall förlängningarna varit av formell natur och en ytterligare förlängning kunnat påräknas.

Om du har haft ett visst område exklusivt och samarbetet varit av betydande omfattning kanske det går att utifrån branschpraxis kräva tre till sex månaders uppsägningstid eller de intäkter som en sådan omställningstid skulle ge.

Återförsäljare har inget särskilt lagstöd så det är viktigt att parterna träffar avtal om sådant som områdesskydd, produktprogram, prisvillkor, uppsägningstid och good-will-ersättning när avtalet upphör. Förbundet har standardavtal för ensamåterförsäljare. De investeringskostnader du lagt ned kan möjligen vara ersättningsgilla om de blivit onödiga. Då krävs det, i brist på avtal, åtminstone ett tyst samtycke från leverantören.