Vad innebär sekretessklausulen?

Fråga:

Vad betyder följande· XX skall vare sig under anställningstiden eller 12 månader efter dess upphörande till någon utomstående röja information rörande Bolaget, dess anställda, kunder och leverantörer som Bolaget rimligen önskar hålla konfidentiell. Detta gäller dock inte information som XX enligt lag är förpliktigad att uppge eller om informationen redan är allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avtal. Hur blir det om jag börjar som egen eller hos konkurrent i samma bransch.

Svar

Den klausul du frågar om gäller en sekretessklausul om att inte för andra berätta uppgifter som bolaget anser vara konfidentiella. Frågan är vad som kan anses vara hemligheter som bolaget \”rimligen önskar hålla konfidentiellt\”. Ledning för den tolkningen kan hämtas från gällande lagstiftning på området, lag om skydd för företagshemligheter, där det stadgas skydd för att anställda och tidigare anställda inte kan röja företagshemligheter. Detta är sådan kunskap som man upparbetat bara under anställningen på detta företag och som du inte annars kunnat inhämta på annat sätt än att vara anställd där. Detta kan gälla speciella produktkunskaper, tillverkningssätt och vinstmarginaler gentemot kunder etc.
 
Förpliktelsen enligt klausulen är begränsad till 12 månader, men förpliktelsen enligt den gällande lagstiftningen kan hänga kvar längre och även om du börjar som egen eller som konkurrent. Det vanligaste är att tvister just uppstår när man går till en konkurrent, eftersom man jobbar med liknande produkter och berör samma eller samma typer av kunder. Klausulen förhindrar inte att du konkurrerar men du får alltså inte använda den specifika kunskapen som du förvärvat på företaget på fel sätt.