Optionsavtal

Fråga:

Vad gäller vid optionsavtal?

Jag har ett optionsavtal som går ut i höst. I detta avtal står det som enda förbehåll att jag ska vara anställd i bolaget vid ett visst datum. Ses jag som anställd även under uppsägningstiden? Jag har tre månaders uppsägningstid och vill säga upp så att min sista arbetsdag blir dagen efter optionsavtalets utgång.

Svar

Svaret är att man även ska inräkna uppsägningstiden i optionsavtalet. Det innebär, som du mycket riktigt påpekar, att det är viktigt för att kunna utnyttja optionsavtalet att du vid tidpunkten för uppsägningstidens utgång har passerat dag som ger dig rätt till optionen.