Uppsagd under graviditet

Fråga:

Vad gäller vid uppsägning vid graviditet?

Hur fungerar det när man blir uppsagd under graviditet? Jag är anställd sedan snart två år tillbaka. I mitt anställningsavtal står det inskrivet att min arbetstid är minimum 40 timmar per vecka, i verkligheten förväntas jag vara anträffbar 24 timmar om dygnet både per mail och telefon, oberoende om det är semester, helg eller efter midnatt en vardag. På mitt arbete delas inte det förakt som drabbar kvinnor som blir med barn, och man undviker i största möjliga mån att anställa kvinnor i barnafödande ålder. Utöver detta vet jag att vissa har blivit uppsagda under graviditet, men där de anställda ändå godtagit uppsägning utan att blanda in facket.

Nämnas bör att två av de uppsagda varit säljare (dock män), av de totalt fem säljare vi haft. Vi är alltså bara tre idag men har en aggressiv rekryteringskampanj för att få in fler där jag är ensam tjej (och troligen kommer så förbli). Det är inget politiskt alls utan bara en inställningsfråga på bolaget, och jag har accepterat det utan problem då jag är van att arbeta i en hård miljö och trivs bäst att jobba tillsammans med killar.

Jag planerar att bli gravid inom en inte alltför avlägsen framtid och är väldigt oroad för vad som ska hända. Jag misstänker att företaget på alla sätt kommer försöka avsluta min anställning.

Kan företaget säga upp mig pga att jag blir gravid och inte kommer kunna hålla mina säljmål? Om de säger upp mig pga detta men det omnämns som tex arbetsbrist, kan de då fortsätta den nyrekrytering som pågår till flera tjänster av samma sort som min egen?

Ponera att jag blir uppsagd och finner att jag är gravid strax efteråt (det tar ju trots allt lite tid för testerna att visa resultat). Hur fungerar det då med a-kassa och uppsägning under föräldreledighet? Hur spelar inkomstförsäkringen in i detta?

En ytterligare fråga, i det fall att jag blir uppsagd och erbjuds x antal månadslöner, finns det några restriktioner där? Blir det karens som om jag sagt upp sig själv då? Vad bör jag tänka på i så fall?

Svar

Att bli gravid är inte grund för uppsägning pga av personliga skäl och inte heller sämre arbetsprestationer som har ett naturligt samband därmed. Det är arbetsgivaren som skall bevisa att det finns saklig grund och i vart fall om tex en försäljningsnedgång för din del ligger tämligen långt fram i graviditeten får väl den minskade produktiviteten presumeras ha med graviditeten att göra och måste motbevisas av arbetsgivaren.

Man kan bli uppsagd pga av arbetsbrist liksom långtidssjuka. En skyddsregel (förutom tur-och omplaceringsreglerna) är den att för en helt föräldraledig person så börjar uppsägningstiden löpa först när den anställde återgått i tjänst. Regeln tillkom för några år sedan för att stävja missbruk (det skall ej löna sig säga upp föräldralediga)

Om en anställd träffar en överenskommelse med arbetsgivaren om anställningens upphörande och får ett avgångsvederlag som överstiger uppsägningslönen, så dividerar A-kassan avgångsvederlaget med månadslönen och under den tiden kan eg ersättning från A-kassan betalas ut.

Inkomstförsäkringen är kopplad till A-kassan på så sätt att ersättning från inkomstförsäkringen kopplas på a-kasseersättningen och kan ej uppbäras innan dess. Du kan ringa vår A-kassa 08-7170210 och eller Bliwa 08 696 22 60 ang dessa ersättningar.