Konsignationslager & konsignationsavtal

Fråga:

Hur fungerar ett konsignationslager?

Vad gäller egentligen äganderättsligt när man placerar, som i det här fallet nya lantbruksmaskiner, i ett konsignationslager hos en återförsäljare? Själv arbetar jag som agent för ett danskt företag och vi kan i vissa fall tänka oss att ställa ut maskiner i konsignation hos betrodda återförsäljare. Hur fungerar egentligen ett konsignationslager och vad säger lagen?

Svar

Ett konsignationslager fungerar som ett kundförvarat varulager som ägs av leverantören. Det kan finnas situationer då en leverantör önskar sälja varor till en återförsäljare, men återförsäljaren inte vill eller har möjlighet att betala för varorna innan de sålts vidare. Ett sätt att lösa problemet är att leverantören levererar och lämnar en kredit till återförsäljaren och även returrätt på varor som inte sålts. Detta är inte helt ovanligt då det av konkurrensskäl krävs att återförsäljaren ska kunna leverera varan omgående och känna till vad som finns och inte finns på lager. Leverantören tar dock en risk eftersom återförsäljaren kan gå i konkurs. Då kan konkursboet behålla varorna utan att leverantören får betalt för dem.

Många leverantörer försöker därför skydda sig genom avtal om äganderättsförbehåll, återtagandeförbehåll eller motsvarande. Sådana avtal är ogiltiga om återförsäljaren har rätt att sälja varan vidare innan återförsäljaren betalat leverantören. Upplägget bygger troligtvis på en missuppfattning om gällande rätt och leverantören är därför ofta helt ovetande om den skada som kan lura runt hörnet.

Ett sätt att i möjligaste mån lösa problemet juridiskt riktigt är att parterna istället ingår ett konsignationsavtal. Ett korrekt tillämpat avtal medför att leverantören kan låta återförsäljaren hålla ett eget lager och endast betala för det som han säljer vidare. Varje uttag ur lagret måste meddelas tillverkaren och direkt utlösa betalningsskyldighet.

Om återförsäljaren skulle gå i konkurs ska leverantören kunna återta de varor som inte är sålda. Det krävs att leverantören har deponerat varorna hos återförsäljaren.

Varorna ska också hållas ordentligt åtskilda från återförsäljarens egna eller andras varor och ibland kan en märkning av lagret vara att rekommendera. Slutligen ska återförsäljaren i princip ha rätt att returnera varorna till leverantören. Eftersom ett konsignationslager kan betraktas som ett sätt att kringgå reglerna om äganderättsförbehåll är det viktigt att parterna upprättar ett korrekt konsignationsavtal och att de praktiskt tillämpar avtalet.