Tjänsteman eller arbetare

Fråga:

Hur och vem avgör om man skall vara anställd som tjänsteman eller arbetare? Vilka fördelar är det med att vara tjänsteman ?

Svar

Det kan ha betydelse eftersom kollektivavtalen har olika innebörd vd gäller till exempel avtalspensionen. Vid uppsägning pga av arbetsbrist delas turordningen in i mellan avtalsområdena arbetare och tjänstemän.