Tjänsteman eller arbetare

Fråga:

Hur och vem avgör om man skall vara anställd som tjänsteman eller arbetare? Vilka fördelar och nackdelar finns det för tjänstemän?

Svar

Att vara tjänsteman eller arbetare kan ha betydelse eftersom kollektivavtalen har olika innebörd vad gäller till exempel avtalspensionen. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist delas turordningen in i mellan avtalsområdena arbetare och tjänstemän.