Kan vi ta ut nationaldagen som ledig dag?

Fråga:

Jag har hört att när nu nationaldagen inföll på en lördag skulle den kunna tas ut efter infallen nationaldag. Stämmer detta? Svaret från vårt kontor är att vårt företag inte har kollektivavtal och då gäller det ej?

Svar

Det är riktigt såtillvida att detta är en förhandlings-/avtalsfråga.Är företaget kollektivavtalsbundet har säkerligen detta reglerats i nytillkomna avtalsvillkor. Det finns således ingen lagreglering omkring detta.