Kan jag begära ersättning för helgjobb?

Fråga:

Vår arbetsgivare nästan tvingar oss att vid tjänsteresor med flyg i Europa stanna kvar lördag natt för att spara in kostnader för flyget. Det händer tre till fem helger om året och jag reser ofta själv. Traktamente utgår givetvis men är det vanligt att annan ersättning utgår?

Svar

När det gäller arbete under så kallad icke normal arbetstid omfattas de flesta utesäljare inte av arbetstidslagen som stipulerar 40 timmars arbetsvecka. Det innebär att man inte formellt har rätt till någon övertidsersättning.

Om man måste arbeta under helger är det inte ovanligt att man med företaget kommer överens om någon slags kompensation som kompledighet, extra semesterdagar eller att det beaktas i lönesättningen. Men som sagt praxis är mycket skiftande beroende på omständigheterna i de enskilda fallen.