Arbeta hemifrån – Vem bestämmer?

Fråga:

Jag får inte jobba hemifrån. Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta från kontoret?

Min arbetsgivare säger att jag måste arbeta från kontoret trots att det är fullt möjligt för mig att arbeta hemifrån. Kan arbetsgivaren tvinga mig att arbeta från kontoret och vad händer vid arbetsvägran?

Svar

Hanna Magnusson svarar: 

Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och har därmed också har rätt att göra bedömningen om ditt arbete går att utföra hemifrån eller ej. Arbetsgivaren är å andra sidan också ansvarig för arbetsmiljön och behöver så långt det är möjligt vidta åtgärder för att du ska kunna arbeta på kontoret med så lite risk för att bli smittad som möjligt. Rådet jag vill ge dig är att ta ett snack med arbetsgivaren och höra dig för kring skälen till varför du inte kan arbeta hemifrån samt om ni kan komma överens om en kompromiss. Kanske kan du arbeta på kontoret en dag i veckan eller ha regelbundna digitala avstämningar? Ofta brukar det gå att hitta en lösning. Om arbetsgivaren insisterar på att du måste arbeta från kontoret, men du vägrar att inställa dig så är det frågan om en arbetsvägran.

Generellt sett kan en arbetsvägran (som inträffar vid upprepade tillfällen) leda till att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp arbetstagaren på grund av personliga skäl. Frågan blir om arbetsgivaren i detta fall av arbetsvägran har saklig grund att säga upp dig om du undviker att inställa sig till arbetsplatsen. Ett fall som detta har inte prövats rättsligt ännu så det går inte att med säkerhet uttala sig om rättsläget. Vår bedömning är dock att förutsatt att arbetsgivaren inte har sakliga skäl till att arbetet måste utföra på arbetsplatsen, så kan du som anställd arbeta hemifrån utan att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp dig.

Vidare är det viktigt att påpeka att så länge du står till förfogande att utföra ditt arbete hemifrån så är det ju inte heller fråga om en total arbetsvägran utan endast en vägran att utföra arbetsuppgiferna från kontoret. Värt att nämna i sammanhanget är också att arbetsgivaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren och i den ingår att inte utsätta arbetstagaren för onödiga risker.

Hanna Magnusson, jurist på Säljarnas Riksförbund.